EFT

Prípadové stúdie EFT


Na túto podstránku budem postupne pridávať niektoré prípadové štúdie pre Vás, ktorí už s EFT pracujete - pre Vašu inšpiráciu. Záznamy sa nesmú kopírovať bez vedomia autora. Mená klientov sú pre ich ochranu zmenené.abstrakt:
Stanovenie si hraníc
Strach z konfliktu, radšej sa prispôsobiť, problém povedať nie, strach z odmietnutia a negatívnej reakcie druhých. Prílišné zameranie na pocity a potreby druhých ľudí, nedostatocná ochrana seba samého.

Zotrvávanie v negatívnych skúsenostiach
Zostávanie v nevyhovujúcej situácii, pocity viny, pocity, že si to nejakým spôsobom zaslúžim, čakanie na zásah z vonku, neschopnosť urobiť rozhodnutie, nechopnosť vzdať to a prijať sklamanie, strach zo zmeny.

Nedostatok finančných prostriedkov
Pocit : ´Mám málo´, nedostatok podpory od partnera, požičiavanie peňazí, pocit: ´Viac dávam, málo dostávam.´