EFT

Podvedomie a programovanie

Čo je to podvedomá myseľ

Vaša podvedomá myseľ má obrovskú moc čo sa týka kontroly nad vašimi životnými skúsenosťami ... aký typ jedla preferujete, ako denno-denne konáte, aká je úroveň vášho , aj to, ako jednáte v stresových situáciách. Všetko toto je riadené vašimi podvedomými presvedčeniami a interpretáciami.
V skratke, vaša podvedomá myseľ je ako autopilot. Bola naprogramovaná ísť konkrétnou trasou a vy sa z nej nemôžete vychýliť, pokiaľ nezmeníte naprogramované inštrukcie.

Podvedomie je časť vašej mysle, ktorá funguje pod úrovňou normálneho vedomia. Práve teraz pri čítaní týchto slov používate primárne vašu vedomú myseľ, ale pod tým všetkým vaša podvedomá myseľ intenzívne pracuje za scénou, absorbuje alebo odmieta informácie podľa existujúcej predstavy, ktorú o svete okolo seba máte.

podvedomie je ako spodná časť ľadovca

Táto existujúca predstava sa začala formovať, keď ste boli miminká. S každou skúsenosťou, vaša podvedomá myseľ nasala informáciu ako špongia. Pokiaľ ste boli mladí, nič neodmietala, pretože ste nemali žiadne už vytvorené presvedčenia, ktoré by odporovali tomu, čo ste vnímali. Jednoducho prijala všetky informácie z vášho raného detstva ako pravdu.

Pravdepodobne si uvedomujete, prečo sa tento fakt stal neskôr problémom.Zakaždým, keď vás niekto nazval hlúpym, bezcenným, pomalým, lenivým, či niečím horším, vaša podvedomá myseľ jednoducho uložila informáciu pre ďalšie potvrdenie. Možno ste dostali správy o vašich možnostiach v živote, či vašich limitoch na základe fyzických zručností, rasy, pohlavia či ekonomického statusu.

Do veku 7 – 8 rokov ste už mali vytvorenú slušnú základňu presvedčení, založenú na všetkom tomto programovaní zo strany ľudí vo vašom živote, televíznych programoch, ktoré ste pozerali a ďalších vplyvov z prostredia.

Ako vás toto staré programovanie ovplyvňuje teraz?

Teraz, keď ste dospelí, možno si myslíte, že jednoducho odmietnete bolestné či nepravdivé výroky, ktoré ste do seba vstrebali v ranom živote, ale to nie je také jednoduché. Tieto informácie sú uložené pod úrovňou vášho vedomia. Jediný moment, kedy ste si ich vedomí je, keď nejakým spôsobom obmedzujú váš pokrok pri vytváraní vyrovnaného, harmonického úspešného a produktívneho života.

Pokúšali ste sa niekedy dosiahnuť nejaký cieľ pričom ste sa sabotovali na každom kroku? Šialené, však? Je dôležité vedieť, že to neznamená, že ste chybní alebo odsúdení na neúspech bez ohľadu na to, čo robíte.

Pravdepodobne máte nejaké staré programy, ktoré sa bijú s novými podmienkami, ktoré chcete pre seba vytvoriť. Je dôležité vedieť, že programovanie stále pokračuje. S každou skúsenosťou prijímate určité uzávery, ktoré v budúcnosti určia vaše konanie.

Príklad: Akú správu si uložíte, ak vás odmietne niekto, o koho ste stáli? Vaša podvedomá myseľ sa ihneď vyberie hľadať do vašich spomienok iné príklady, kedy ste boli odmietnutí (ako keď sa na vás vykašľal váš najlepší kamarát a šiel do party k populárnejším deťom) a urobí uzáver, že ste niekým bezcenným, niekým, kto si nezaslúži lásku, ale zaslúži si odmietnutie.

Ak máte skúsenosť, ktorá je v rozpore s už existujúcim presvedčením, vaša podvedomá myseľ ju buď odmietne, alebo si ju pretvorí tak, aby zodpovedala existujúcemu pohľadu na realitu.

Príklad: Povedzme, že máte presvedčenie, že nie ste atraktívny a atraktívna osoba o vás prejaví záujem. Potom prvá vec, čo vás napadne je, že to musí byť vtip alebo nejaký krutý ťah. Nebudete veriť, že táto osoba vás vníma ako atraktívneho, pretože už veríte, že nie ste.

Pod povrchom vašej vedomej pozornosti kričí vaša podvedomá myseľ: „V žiadnom prípade! Táto osoba je príliš atraktívna, aby sa zaujímala o mňa. Tu niečo nesedí...“ A buď tú osobu vopred odmietnete, aby ste sa vyhli citovému zraneniu, že vás odmietne ona, alebo nejakým iným spôsobom budete bojkotovať možné vytvorenie skvelého vzťahu.

Rovnaká vec sa deje, keď zlyhávate pri dosahovaní vašich cieľov. Nakoniec začnete veriť, že jednoducho nie ste schopní uspieť, takže začnete zlyhanie očakávať a nakoniec si všetko sami skazíte.

Pravdepodobne si viete predstaviť mnohé ďalšie situácie, kedy vás vaša podvedomá myseľ obmedzuje a vy hľadáte cestu, ako tento vzorec narušiť. Ja som našla účinné nástroje v EFT (techniky emočnej slobody) a v hypnoterapii morfickej rezonancie. O tej už čoskoro napíšem viac.