EFT

Psychofonetika

Psychofonetika

Psychofonetika je formou celostného poradenstva a psychoterapie a je hlboko transformačná. Jej autorom je Yehuda Tagar, ktorý od roku 2013 vedie Školu empatie aj na Slovensku (viac na www.pace.sk)

V terapeutickom sedení pôsobí terapeut ako sprievodca procesom, hlavná zodpovednosť zostáva na klientovi. Spojením hlbokého empatického rozhovoru a dramatoterapeutického procesu sa klient spája s hlbokou múdrosťou svojho tela i duše. Celý proces je vedený prianím klienta.

Prostredníctvom metodickej empatie a zážitku hlbokého porozumenia dochádza k prehĺbeniu pochopenia problému na strane klienta. Pracuje sa s gestom a so zvukmi. Výsledkom býva porozumenie toho, čo sa klientovi deje, získanie nových zdrojov a prekonanie toho, čo mu bráni žiť slobodne a v radosti.

Hlboká empatická odozva - zážitok hlbokého porozumenia je niečo, po čom všetci prahneme. Môže k nemu prísť len vtedy, keď odložíme naše vlastné vnemy a reakcie na počuté. Potom môžeme skutočne vidieť a počuť toho druhého.

 

Gesto - naše telo uchováva záznam vnútorného prežitku. Prostredníctvom gesta dokážeme vstúpiť do momentu jeho vzniku, pozreiť sa naň, pochopiť ho a zmeniť ho.


PSYCHOFONETIKA

- prináša klientovi nové zdroje, nové možnosti, či posilnenie (empowerment),
- pomáha uzdraviť zranené vnútorné dieťa
- pomáha dosýtiť niečo, čo sme v detstve nedostali
- prináša odpovede na mnohé naše tažko vysvetliteľné či prehnane silné reakcie (strachy, panické stavy, hanblivosť...)
- umožňuje pozrieť sa na naše reakcie hnevu, obrany a útoku, ktoré nám spúšťajú druhí ľudia a ktoré neskôr ľutujeme a odhaľuje ich skutočný zdroj
- pomáha nám urobiť to najlepšie rozhodnutie
- pomáha odkryť dôvod, prečo nerobíme veci, ktoré robiť chceme a aj napriek tomu ich stále odkladáme
- pomáha odkryť dôvod, prečo robíme veci, ktoré robiť nechceme a odstrániť ho
- ohaľuje pravé spúšťače našich závislostí (aj na jedle) a dosycuje tú skutočnú potrebu, ktorú žiadna iná náhrada nikdy nedosýti

A hlavne nám umožňuje byť viac samými sebou, vo svojej sile a naplnení...

Psychofonetika sa venuje týmto oblastiam:

 • partnerské/vzťahové problémy
 • pracovné problémy
 • projekcie - napr. ľudia sa ku mne správajú určitým spôsobom
 • emocionálne reakcie, ktoré neskôr ľutujeme
 • vnútorný konflikt
 • fóbie a bežné strachy
 • traumy
 • zneužitie
 • závislosti
 • nadváha
 • psychosomatika
 • depresie, pocity zlyhania a beznádeje
 • sexuuálne problémy
 • nedostatok vôle k zmene, k činnosti
 • proces rozhodovania
 • liečenie minulých rozhodnutí


Psychofonetiku využívam v rámci individuálneho terapeutického sedenia.
Ak máte záujem o štúdium psychofonetiky, prihlásiť sa môžete TU.