EFT

Emotional Freedom Techniques


TECHNIKY EMOČNEJ SLOBODY

EFT bolo a je pre mmňa zatiaľ najväčším objavom a darom môjho života a odpoveďou na mnohé otázky, ktoré som v živote riešila.

Metóda EFT (v prekl. techniky emočnej slobody) je veľmi jednoduchá a účinná. Využíva poznatky čínskej medicíny a rôznych psychologických disciplín. Metóda spočíva v stimulácii meridiánov poklepávaním končekmi prstov v priebehu psychologického spracovania rôznych aspektov problému. To spôsobí, že problém, ktorý sme si so sebou nosili niekedy aj niekoľko desaťročí, môže zmiznúť v priebehu 10 minút.

Aplikácia EFT
Metóda EFT nie je zameraná len na odstraňovanie zdravotných problémov. Pracuje na odstraňovaní príčiny všetkých negatívnych emócií, a tou sú bloky v energetickom systéme tela. Ich odstraňovaním dochádza k uvoľneniu viazanej energie a harmonizácii nášho života. Pomocou metódy EFT, metódy NLP (neurolingvistické programovanie) a techniky Matrix Reimprinting sa účinne pracuje na odstraňovaní zažitých negatívnych vzorcov myslenia, emócií a správania, ktoré nás blokujú v úsilí o dosiahnutie cieľov, bez toho aby sme si príčiny problémov uvedomovali.

 


Veľkou výhodou EFT je to, že sa jej môže naučiť každý a tiež to, že je možná autoaplikácia - poklepom na príslušné body na tele si môžete pomôcť aj sami. Pri vykonávaní techník sa nepoužívajú žiadne pomôcky.

Kde EFT pôsobí

 • partnerské/vzťahové problémy
 • pracovné problémy
 • rôzne zdravotné problémy (aj kl. medicínou neliečiteľné – napr.celiakia)
 • depresie, pocity zlyhania a beznádeje
 • fóbie a bežné strachy
 • traumy
 • nadváha
 • závislosti
 • bolesti (migrény, bolesti chrbtice atď.)
 • alergie
 • nedostatok sebadôvery, nespokojnosť
 • negatívne vzorce myslenia
 • poruchy správania
 • poruchy učenia
 • zvýšenie intuície


Viac o metóde EFT sa dozviete na oficiálnych stránkach zakladateľa metódy Garyho Craiga v angličtine www.emofree.com ( Zdroj )