EFT

PRAVDA (basen mojho ja)

PRAVDA (basen mojho ja)

Ja nie som telo, ktoré ráno umývam
Ja nie som tvár, ktorú vidím v zrkadle
Nie som súčet zlyhaní a nedostatkov
ani súčet výčitiek mojich rodičov
Ja nie som súčet získaných bozkov
ani potľapkaní po pleci
Ja nie som súčet skríň a kníh v mojom byte
ani cifra na mojom účte.

Ja nie som to, čo vidím a počujem
ani to, čo som stihla a nestihla
Nie som to, čo o mne povedali iní
ani to, čo si o sebe myslím sama
To všetko môže zmazať ranná rosa.

Som holá duša, čo si požičiava tvar,
som pozorovateľ toho, čo je
som zberateľ pocitov a zážitkov
som cestovateľ životov
a večný hľadač krásy
Som táto chvíľa a súčasť večnosti
Som Ty
Som svetlo, som ranná rosa...