EFT

Nastavenie si hraníc

Nastavenie si hraníc

Ste k všetkým dobrí a ústretoví a oni k vám nie? Možno si potrebujete nastaviť zdravé hranice
autor: Liečenie duše, 4. augusta 2012 o 20:55 ·
Zdravé hranice vytvárajú zdravé vzťahy. Nezdravé hranice vytvárajú dysfunkčné. Stanovením jasných hraníc definujeme sami seba vo vzťahu k ostatným. K tomu však musíme byť schopní identifikovať a rešpektovať svoje potreby, pocity, názory a práva. Inak naše snahy budú ako stavanie plota okolo pozemku, ktorého hranice nepoznáme.

Tí z nás, ktorí vyrastali v dysfunkčných rodinách, majú pravdepodobne len malú skúsenosť so zdravými hranicami. Preto, naučiť sa stanoviť si ich môže byť veľmi významným cieľom osobného rozvoja. Na dosiahnutie tohto cieľa však musíme prekonať nízke sebavedomie a pasivitu, naučiť sa identifikovať a rešpektovať svoje práva a potreby a získať zručnosti na to, aby sme boli schopní sa o seba asertívne postarať.

Hranice môžu byť fyzické alebo emocionálne. Fyzické hranice definujú, kto sa nás môže dotknúť, ako sa nás niekto môže dotknúť, a ako fyzicky blízko sa k nám môže niekto priblížiť. Emocionálne hranice definujú, kde naše pocity končia a pocity inej osoby začínajú. Napríklad, preberáme zodpovednosť za naše pocity a potreby a zároveň umožňujeme ostatným, aby urobili to isté? Alebo sa cítime príliš zodpovední za pocity a potreby druhých a zanedbávame naše vlastné? Sme schopní povedať "nie"? Dokážeme požiadať o to, čo potrebujeme? Snažíme sa prehnane potešiť ľudí naokolo? Stávame sa nešťastnými len preto, že iní sú nešťastní okolo nás? Súhlasíme s názormi ľudí okolo nás? Odpovede na tieto otázky vám pomôžu vymedziť "pozemkové línie" našich citových hraníc.

Naše fyzické a emocionálne hranice spolu definujú, ako jednáme v styku s ostatnými, a ako dovolíme ostatným, aby jednali s nami. Ak by sme nemali hranice, iní by sa nás dotýkali ako by chceli, robili by nám, čo by chceli a správali sa k nám, ako by chceli. Okrem toho by sme boli presvedčení, že zlé správanie druhých je naša chyba, preberali by sme problémy každého ako naše vlastné, a mali pocit, že nemáme nárok na žiadne práva. Stručne povedané, náš život by bol chaotický a mimo našu kontrolu.

Hranice môže byť príliš pevné alebo príliš voľné. Tí, ktorých hranice sú príliš rigidné doslova vyradili všetkých zo svojho života. Javia sa ako rezervovaní a s odstupom, nehovoria o svojich pocitoch a neukazujú emócie. Vykazujú extrémnu sebestačnosť a nežiadajú o pomoc. Nedovolia, aby sa k nim niekto dostal fyzicky alebo psychicky blízko. Je to ako, keď žijú v dome obklopenom ohromnou stenou bez brán. Nikto nemá právo vstúpiť.

Tí, ktorých hranice sú príliš voľné podajú ruku cudzincom a nechajú ostatných, aby sa ich nevhodne dotýkali. Môžu si pliesť sex a lásku a dostať sa k ostatným príliš blízko príliš rýchlo. Môžu vnímať pocity druhých ako ich vlastné, ľahko sa stať citovo zahltení, dávať príliš veľa, príliš veľa dovoliť a neustále hľadať uistenie. Môžu očakávať, že ostatní budú čítať ich myseľ, myslia si, že môžu čítať myšlienky druhých, hovoria "áno", keď chcú povedať "nie", a cítia zodpovednosť za pocity druhých. Tí s voľnými hranicami často vedú chaotické životy, plné drámy, akoby žili v domoch bez plotov, brán, zámkov, alebo dokonca dverí.

Tí so zdravými hranicami sú vo svojom správaní pevní, ale pružní. Poskytujú podporu a prijímajú ju. Rešpektujú svoje pocity, potreby, názory a práva, a aj tých ostatných, ale majú jasno o svojej oddelenosti. Oni sú zodpovední za svoje vlastné šťastie a umožňujú ostatným, aby boli zodpovední za svoje. Sú asertívni a rešpektujú práva ostatných byť asertívni. Sú schopní vyjednávať a dohodnúť sa na kompromisoch, sú schopní vcítiť sa do druhých, sú schopní robiť chyby bez toho, aby to malo vplyv na ich sebavedomie a majú vnútorný pocit osobnej identity. Rešpektujú rôznorodosť. Tí sa zdravými hranicami sú v súlade sami so sebou. Žijú v domoch s plotmi a bránami, ktoré umožňujú prístup iba tým, ktorí rešpektujú ich hranice.

Naučiť sa nastaviť si zdravé hranice môže byť zo začiatku nepríjemné až desivé, pretože to môže ísť proti inštinktom prežitia a zručnostiam, ktorým sme sa naučili v detstve - najmä ak nás naši rodičia/opatrovatelia fyzicky, sexuálne, emocionálne zneužívali. Možno sme sa naučili potláčať náš hnev alebo iné bolestivé emócie, pretože inak by sme boli napadnutí a obviňovaní pre vyjadrenie samotnej bolesti, ktorú zneužívanie spôsobilo. Preto naše pokusy nastaviť si zdravé hranice v dospelosti, môžu byť spočiatku sprevádzané úzkosťou. Musíme sa naučiť prepracovať cez tieto podmienené strachy, alebo nikdy nebude žiť zdravé vzťahy. Tento proces rastu nejakú dobu trvá a naše motto by malo byť vždy, " Pokrok, nie je dokonalosť. "

Tu je niekoľko tipov pre nastavenie zdravých hraníc, upravené z knihy, Hranice: Kde ty končíš a ja začínam (Boundaries: Where You End and I Begin) od Anne Katherine:
Keď zistíte, že je potrebné stanoviť hranice, urobte tak jednoznačne, najlepšie bez hnevu, len pár slovami. Nevysvetľujte a neospravedlňujte sa za to. Nehádajte sa. Len nastavte hranicu pokojne, jasne, pevne a s rešpektom.

Nie je možné nastaviť hranicu a starať sa o pocity niekoho iného v rovnakom čase. Nie ste zodpovední za reakciu druhej osoby na vašu hranicu. Ste zodpovední len za komunikáciu hranice spôsobom, ktorí prejavuje rešpekt. Ak sa to ostatných dotkne, je to ich problém. Ak už viac nestoja o vaše priateľstvo, potom vám bude pravdepodobne lepšie bez nich. Nepotrebujete "priateľov", ktorí nedodržiavajú vaše hranice.

Najprv sa pravdepodobne budete cítiť sebecký, vinný alebo v rozpakoch, keď si nastavíte hranicu. Urobte to napriek tomu a povedzte si, že máte právo postarať sa o seba. Nastavenie hraníc vyžaduje prax a odhodlanie. Nedovoľte, aby vám úzkosť alebo nízke sebavedomie bránilo postarať o seba.

Ak cítite zlosť alebo odpor, alebo sa prichytíte pri tom, že nariekate či sťažujete sa, je to dobrý signál pre vás, že si pravdepodobne budete musieť nastaviť hranicu. Počúvajte sa a určite, čo je potrebné urobiť alebo povedať. Potom asertívne oznámte svoje hranice. Keď získate istotu pri nastavovaní hraníc, budete mať menšiu potrebu stavať si múr.

Keď si nastavíte hranice, môžete očakávať, že budú preskúšané, a to najmä tými, ktorí sú zvyknutí vás ovládať, zneužívať vás alebo vami manipulovať. Počítajte s tým. Pamätajte, že vaše správanie musí zodpovedať hraniciam, ktoré ste si nastavili. Nemôžete úspešne vytvoriť jasnú hranicu, ak vyšlete zmiešanú správu tým, že sa za to budete ospravedlňovať. Buďte pevní, jednoznační a rešpektujúci.

Väčšina ľudí je ochotná rešpektovať vaše hranice, ale nie všetci. Buďte pripravení byť neústupní, čo sa týka vašich hraníc, pokiaľ nie sú dodržiavané. Ak je to potrebné, postavte steny tým, že ukončíte vzťah.

Naučiť sa ako si nastaviť zdravé hranice nejakú dobu trvá. Je to proces. Stanovíte si hranice, keď budete pripravení. Je to váš rast vo vašom vlastnom časovom rámci. Nájdite si pomoc, terapiu, ak to bude potrebné.

Vytvorte si systém podpory ľudí, ktorí rešpektujú vaše právo stanoviť hranice. Odstráňte zo svojho života toxické osoby - tých, ktorí chcú vami manipulovať, zneužívať a ovládať vás.