EFT

Sebeckost a schopnost prijímat

Téma: Sebeckosť a schopnosť prijímať

Prednedávnom som si robila indický rituál na hojnosť a objavila som, že mám vážny problém prijímať to dobré. Akonáhle dostanem niečo, čo som si nemusela odpracovať, mám pocity viny. Ak som sa o to nezaslúžila, tak som si to nezaslúžila.

Takisto do mojej schopnosti prijímať zasahovalo presvedčenie, že „nesmiem byť sebecká“. Sebeckosť pre mňa znamenalo dávať seba na prvé miesto. Ak nedávam seba na prvé miesto, nutne sa dávam na to posledné. Cudzie potreby majú prednosť pred tými mojimi. „Ako by som mohla prijať to dobré, keď nedostali aj všetci ostatní? Ako by som si mohla nechať niečo pre seba? To by bolo predsa sebecké.“

Dávanie je spoločnosťou uznávané, prijímanie je spájané s rozdielmi vo vlastnení (a teda vinou) a závisťou (ak sa mám dobre, vyvolávam v druhých negatívne pocity voči mojej osobe). Ibaže dávanie a prijímanie od seba nemožno oddeliť. Ak dávam, niekto musí prijímať. My sa však udržiavame v kolektívnej neschopnosti prijímať a v kolektívnej vine (a často aj v kolektívnej chudobe).

Ak nedovolím sama sebe mať sa dobre, dokážem to dopriať iným? Ak väčšina z nás dáva seba na posledné miesto, môžeme sa mať ako spoločnosť dobre? Aké sú vaše nastavenia?

Čím viac sme schopní s vďakou prijímať, tým viac sme schopní dať ďalej. Čím viac sme schopní prijať hojnosť, tým viac doprajeme hojnosť aj iným.

Môžete si vyskúšať cvičenie, ktoré robíme na kurze Techniky uvoľnenia negatívnych emócií na dávanie a prijímanie. Toto cvičenie neutralizuje naše nastavenia – stačí sa rozhodnúť pre čo najúprimnejšie ÁNO.

D Predstav si, že dávaš - že dávaš peniaze, čas, pozornosť. Uvedom si svoje pocity, odpor, ktorý cítiš.

Čokoľvek sa vynorilo ... Môžeš to jednoducho privítať, dovoliť tomu tu byť?

Môžeš to, len nateraz, nechať jednoducho ísť?

Nechávaš to ísť?

Kedy tak spravíš?


P Predstav si niekoho, ako ti dáva peniaze, pozornosť, pochopenie. Uvedom si svoje pocity, odpor, ktorý cítiš.

Čokoľvek sa vynorilo ... Môžeš to jednoducho privítať, dovoliť tomu tu byť?

Môžeš to, len nateraz, nechať jednoducho ísť?

Nechávaš to ísť?

Kedy tak spravíš?D Znovu si predstav, že dávaš. Uvedom si svoje pocity, ktoré cítiš.

Čokoľvek sa vynorilo ... Môžeš to jednoducho privítať, dovoliť tomu tu byť?

Môžeš to, len nateraz, nechať jednoducho ísť?

Nechávaš to ísť?

Kedy tak spravíš?P A teraz si znovu predstav, že prijímaš. Uvedom si svoje pocity, odpor, ktorý cítiš.

Čokoľvek sa vynorilo ... Môžeš to jednoducho privítať, dovoliť tomu tu byť?

Môžeš to, len nateraz, najlepšie ako vieš, nechať jednoducho ísť?

Nechávaš to ísť?

Kedy tak spravíš?D Znovu si predstav to, že dávaš. Priateľom, cudzincom, že platíš účty, že platíš dane... akýkoľvek spôsob dávania. Uvedom si svoje pocity, ktoré cítiš.

Čokoľvek sa vynorilo ... Môžeš to jednoducho privítať, dovoliť tomu tu byť?

Môžeš to, len nateraz, nechať jednoducho ísť?

Nechávaš to ísť?

Kedy tak spravíš?P A teraz si znovu predstav, že prijímaš. Uvedom si svoje pocity, odpor, ktorý cítiš.

Čokoľvek sa vynorilo ... Môžeš to jednoducho privítať, dovoliť tomu tu byť?

Môžeš to, len nateraz, najlepšie ako vieš, nechať jednoducho ísť?

Nechávaš to ísť?

Kedy tak spravíš?