EFT

Zákon nepripútanosti

"Ak niečo veľmi chceme, nedostaneme to. Alebo ešte horšie, vesmír nám to dá, aby sme zistili, že to pre nás nie je dobré a teda sme to nemali tak veľmi chcieť..."

Okrem zákona príťažlivosti existuje rovnako dôležitý zákon - zákon nepripútanosti. Tieto zákony sa navzájom dopĺňajú. Zákon odpútanosti hovorí, že na to, aby sme si do života pritiahli to, po čom túžime, nesmieme byť pripútaní k výsledku. Ak sme pripútaní, vytvárame priestor pre strach, pochybnosti či túžbu, ktoré v konečnom dôsledku pritiahnu presný opak toho čo sme chceli. Konáme totižto z priestoru obáv, strachu a pochybností namiesto úrovne pokoja, viery a dôvery.

Všetko, čo chceme, môžeme získať cez nepripútanosť k výsledku a ceste k nemu. Nepripútanosť je postavená na spočívaní v milosti božej a poznaní, že Boh/Zdroj vždy pracuje pre nás, skrz nás pre naše najvyššie dobro. Tak je zaručený najlepší možný výsledok. Akonáhle preberiem zodpovednosť nielen za zámer, ale aj za výsledok a spôsob, ako sa k nemu chcem dostať, obmedzujem sa na svoje limitované sily a možnosti. Tie si samozrejme plne uvedomujem a preto sa začínam obávať o výsledok. Ak sme pripútaní, naša pozornosť je uzamknutá v tom, čo poznáme ... v našich zlyhaniach, chybách, nedostatkoch ... "Čo keď to nezvládnem, nezaslúžim si to, pokazím to ...?"A o výsledok sa už potom postará zákon príťažlivosti ... pritiahnem si to, čoho sa obávam.

Je potrebné prenechať cestu a výsledok na Bohu/Zdroji. Ten sa postará skrz nás a ďalšie prvky reality. Má všetky schopnosti, možnosti vytvoriť čokoľvek. Všetko, čo je potrebné mať, sú správne presvedčenia a dovoliť vyšším silám, nech urobia svoje. Cez nepripútanosť dovolíme vesmíru, aby manifestoval výsledok spôsobom, ktorý je pre nás najlepší. Keď nie sme pripútaní, naše zámery sa manifestujú oveľa rýchlejšie.

Nepripútanosť v sebe zahŕňa vysporiadanie sa s neistotou. Neistota a to neznáme je poľom všetkých možností a čistý potenciál. Je zdrojom kreativity, tvorenia a slobody. AK zažívate neistotu, ste na správnej ceste :) Je potrebné ponechať vesmíru dostatok priestoru na manipuláciu bez toho, aby ste to mali potrebu riadiť. Máte obdobia, kedy sa o niečo snažíte, a čím viac sa snažíte, tým je to horšie? Keď pracuje vesmír, ide to všetko bez námahy. Je teda oveľa zmysluplnejšie spoliehať sa na jeho sily, než na svoje. Všetko, čo potrebujete spraviť je, stanoviť si zámer a zostať nepripútaní k tomu kedy a ako sa to manifestuje. S výsledkom budete určite spokojní :)

Naše ciele a zámery sú súčasťou nášho pohybu životom, nášho rozvoja. Keď sa však stanú zdrojom nášho šťastia, spokojnosti, našej vlastnej hodnoty, sme predurčení k neúspechu. Tieto atribúty by mali byť súčasťou nášho života bez ohľadu na vonkajšie okolnosti. Ak svoje ciele nemusíme dosiahnuť preto, aby sme boli šťastní a mohli sa mať radi, môžeme tomu dovoliť vývíjať sa akokoľvek a užívať si cestu. Žiadny cieľ nás neprivedie k pocitu vnútorného mieru či pocitu úplnosti. Akonáhle ho dosiahneme, vynorí sa nový.

Podľa zákona príťažlivosti všetko, čo zažívame, je výsledkom toho čo cítime. Ak cítime nepríjemné pocity, priťahujeme si nepríjemné skúsenosti. Tie nepríjemné pocity však prežívame vďaka našej pripútanosti k výsledku, vďaka našim očakávaniam. Cesta je vzdať sa výsledku, prestať sa strachovať a starať, čo bude. Správať sa, ako keby to bolo jedno. Užívať si každý moment deja a stať sa jeho pozorovateľom. Oslobodí to naše pocity.

Všetci máme tú skúsenosť, že niekedy, až keď to úplne vzdáme, stane sa "zázrak". Je to preto, že sme to celé pustili a prestali sa obávať. Nepripútanosť neznamená, že nič necítime. Naopak, dáva nám pocity radosti a slobody ... pocit, že to čo chceme, je už na ceste.

Vždy existuje veľa možností a preto sa neviažme na jednu. Neexistujú limity. Neexistuje pre nás jediná možnosť či jediná šanca. Vždy to môžeme zmeniť, rozhodnúť sa inak. Všetko je hra. Tak si ju poriadne užite.

Musíte to pustiť a dôverovať, že váš život vás privedie k tomu, po čom túžite. Ak to dokážete, budete sa cítiť inak a budete vyžarovať inú vibráciu. Vibráciu, ktorá k vám pritiahne lepšie veci a skúsenosti. Tajomstvo je v tom to pustiť.

"Boh/Vesmír mi dá všetko, čo potrebujem. S dôverou to prenechávam jemu. Otváram sa tej najlepšej možnosti. S najväčšou pravdepodobnosťou to však príde úplne inou cestou, ako to očakávam. A ja to prijímam tak, ako to je."

Ak sa chcete naučiť, ako všetko pustiť, aby mohlo prísť to lepšie, príďte na kurz Technika uvoľnenia negatívnych emócií :)