EFT

Odpustenie sebe samemu

Pocity viny - odpustenie sebe samému


autor: Liečenie duše, 5. novembra 2012 o 12:24 ·

Kľúčom k uvoľneniu viny je uvedomenie si, že my všetci kráčame životom robiac to najlepšie čo vieme s ohľadom na obmedzené zručnosti a chápanie, ktoré v tom čase máme. Nanešťastie, pochopenie, ktoré v danej chvíli máme, je zriedka dostačujúce. A výsledkom je, že robíme chyby. A niekedy veľké.

Robenie chýb je však súčasť ľudskej skúsenosti. To je spôsob, ako sa učíme. Vždy, keď urobíme chybu, sa o niečo viac naučíme o živote. Staneme sa o niečo múdrejší, o niečo viac chápajúci. Ak sa pozriete späť, najcennejšie lekcie, ktoré sme sa kedy naučili, sme sa naučili ťažkou cestou.

Je to nepríjemné, že sa musíme tak veľa naučiť cez vlastné chyby. Najväčšia tragédia však je, keď k tomu pridáme vinu. V momente, kedy pridáme vinu, vážne narušíme svôj vzťah k sebe samému. Stratíme sebavedomie a úctu k sebe samému. Potvrdíme si pocity, že nie sme dosť dobrí. Cítime, že si nezaslúžime nič dobré a držíme sa pri zemi.

Zdá sa, že vina je zapríčinená tým, čo sme spravili, ale nie je. Vina nie je nikdy zapríčinená tým, čo sme spravili. Vina je pridaná pohľadom späť. Len potom, čo objavíme dôsledky našich činov. Ak sa pozriete na moment, keď sme daný čin vykonali, robili sme presne to, čo sme si mysleli, že máte - zohľadňujúc vnútorné rozpoloženie v tomto momente. Len pri pohľade späť by ste konali inak.

Aj keď ste si mysleli, že ste to mohli vedieť, vaša úroveň poznania nebola dostatočná, aby zmenila vaše činy. Určite ste nevedeli, aké to prinesie následky. "Ale mal som to vedieť." Nezmysel. Nemohli ste to vedieť ani o chvíľu skôr než ste to vedeli. Naučili ste sa to až tým, že ste urobili chybu.
O 5 rokov budete oveľa múdrejší a budete veciam viac rozumieť než dnes ... ale to vám dnes nepomôže. Pretože dnes to neviete. Viete len to, čo viete.
Podobne, múdrosť, ktorú máte teraz, vám v minulosti nepomohla. V minulosti ste vedeli len to, čo ste vedeli.

A tu prichádza veľká otázka:

Ste ochotní si odpustiť, že ste to nevedeli? Ste ochotní si odpustiť, že ste neboli múdrejší a nevedeli predvídať všetko, čo sa stane?

Ak sa na to pozriete, urobili ste to najlepšie s ohľadom na to, kde ste sa nachádzali v danom čase.
Spýtajte sa sami seba:

Ste ochotní vzdať sa viny? Potrestali ste sa už dosť?

Ak ste, nájdite si konkrétnu situáciu, na základe ktorej pociťujete vinu. Choďte späť v čase do momentu, keď ste spravili čo ste spravili. Ponorte sa do vtedajších pocitov. A spýtajte sa nasledovné:

V tom momente, nevideli ste život určitým spôsobom? Neboli ste v určitom rozpoložení mysle?
Nekonali ste v dokonalom súlade s týmto rozpoložením a s tým ako ste videli život v tomto momente?
Ak by ste vtedy vedeli to, čo viete dnes, ak by ste sa nachádzali v inom rozpoložení mysle, neboli by ste schopní konať inak?
Ak by ste to nevedeli, konali by ste inak? Vedeli ste to, čo ste vedeli a to nebolo dosť.
Neurobili ste všetko najlepšie ako ste vedeli s obmedyenými zručnosťami a pochopením, ktoré ste vtedy mali?
Ste ochotní cítiť bolesť, ktorú ste spôsobili?
Ste ochotní si odpustiť, že ste nevedeli, neboli múdrejší a neuvedomovali si všetko?
Ste ochotní si odpustiť, že ste konali v súlade so svojim obmedzeným chápaním?
Ste ochotní si odpustiť škodu, ktorú ste spôsobili ako dôsledok vašich činov?
Odpúšťate si teraz úplne to, že ste neboli múdrejší a neuvedomovali si všetky možné dôsledky, a že ste spravili to, čo ste spravili?
Vzdávate sa teraz úplne všetkej viny len preto, že to hovoríte? Len preto, že ste sa tak rozhodli?
Ste ochotní si odpustiť všetko, čo ste kedy urobili?

Koniec koncov, odpustenie je vecou voľby.

Odpúšťam si. Je mi ľúto, čo sa stalo, ale odpúšťam si. Odpúšťam si len preto, že som sa tak rozhodol.

Možno sa vám podarí uvoľniť vinu v jednom okamihu. Práve toľko totiž trval jej vznik. Niekedy ale odpustenie trvá dlhšie. Niekedy si potrebujete odpustiť znovu a znovu. Ak si u seba uvedomíte pocity viny, odpustite si znova. Pokračujte v odpúšťaní si, až kým tam nie je nič čo odpúšťať.

Ak sa vám zdá uvoľnovanie viny príliš náročné, pravdepodobne potláčate bolesť z pocitov bezcennosti, či z pocitov, že nie ste dosť dobrí. Dovoľte si cítiť túto bolesť, dovoľte si byť človekom.

Urobte všetko preto, aby ste sa oslobodili od všetkej viny. Odpustite si všetko, čo ste kedy spravili. Pamätajte si, že ste vždy urobili to najlepšie za daných okolností s uvedomením, ktoré ste mali.

Autor článku: Bill Ferguson
Preložila: Michaela Sosenková

Tým, že cítime vinu, nikomu nepomáhame a nerobíme svet lepším.