EFT

Kurz zázrakov : Modlitba za pozdvihutie vzŁtŁahu

Kurz zázrakov : Modlitba za pozdvihutie vzŁtŁahu


autor: Liečenie duše, 21. novembra 2011 ·

V kurze zázrakov sa hovorí, že modlitba je sprostredkovateľom zázrakov, a že máme vnútorný oltár a čo položíme na tento oltár, bude zmenené.

Takže, ak položíte váš vzťah na oltár a poviete "Odovzdávam tento vzťah Bohu", akákoľvek situácia, či vzťah , ktorý vložíte do rúk Boha... znamená to isté ako povedať "Vzdávam sa môjho vnímania tejto osoby, vzdávam sa predstáv o sebe samej a som ochotná dovoliť, aby Boží Duch do mňa vstúpil a to do najhlbšej úrovne a prelomil zakorenené myšlienkové vzorce a emočné návyky, ktoré si nesiem z môjho detstva, ktoré má nútia hrať znova a znova tú istú hru. Som ochotná. Som ochotná vidieť veci odlišne. Nech je tento vzťah pozdvihnutý na najvyššiu úroveň božského poriadku, nech je pozdvihnutý z tejto cesty, nech je pozdvihnutý z oddelenia, obmedzení, stien a bariér minulosti a je znovuzrodený."

Kurz zázrakov hovorí "Si znovuzrodený v ktoromkoľvek momente, keď si neberieš so sebou minulosť." To je to, čo vo vzťahoch naozaj potrebujeme: "Nech sa dnes všetko začne opäť. Nech sa v mojej prítomnosti cíti odpútaný od toho, kým bol včera. Už sa na neho nedívam uvedomujúc si, ako sa choval včera. Nech sa ten druhý cíti ako nový a je schopný začať dnes odznova v mojej prítomnosti. A nech som ja niekým novým."

Všetci rastieme, meníme sa a vyvíjame.
To, čím sa vo vzťahoch chránime, je vlastne seba-sabotáž.

"Nech sú moje myšlienky dnes pozdvihnuté. Drahý Bože, rozmiestni dnes anjelov okolo mojej hlavy. Moje ego príde s tým ´On nie je dosť dobrý, urobil niečo zlé, mal spraviť toto, som nahnevaná a mal by to počuť.´ Drahý Bože, rozmiestni anjelov okolo mojej hlavy. Pripomeň mi, že je nádherný. Aká som vďačná, že je tu a že nedovolím, aby neurotické spomienky ovplyvnli prítomnosť a otrávili budúcnosť."

Modlite sa bez prestania. Pripájam sa ku každej Vašej modlitbe.