EFT

Ja som ...

Ja som ...


autor: Liečenie duše, 26. októbra 2011 o 15:08

Za mnohé roky sme naučení o sebe nejako uvažovať. Poznáme hlavne svoje slabiny. A pritom mnohé nie sú založené na objektívnej pravde.

Napíšte si všetky negatívne JA SOM o sebe, aké vás napadnú. Napr.

Ja som hlúpa
Ja som škaredá
Ja som nešiková
Ja som nedôležitá
Ja som zlyhala
Ja som ....

(Odporúčam si tento zoznam prejsť s nejakým priateľom, ktorý sa určite nad mnohými presvedčeniami úprimne začuduje a vy dostanete spätnú väzbu.)

A teraz všetky tieto sebahodnotenia nahraďte ich opakom:

Ja som múdra
Ja som príťažlivá
Ja som šiková
Ja som dôležitá
Ja som uspela
Ja som ....

Vyveste si tento zoznam na viditeľné miesto a hľadajte vo svojom živote dôkazy pre tieto tvrdenia.

Kedysi som si myslela, že nie som kreatívna. Potom ma prestalo baviť žiť s týmto pocitom. A teraz viem, že som veľmi kreatívna :) Urobte aj Vy takúto zmenu!

Pamätajte si, len vy sami určujete, akí ste. Každá predstava, ktorú o sebe máte, sa dá v sekunde zmeniť.

Ja som jedinečná
Ja som slobodná
Ja som šťastná